Ελληνικό: Αρωγός ο δήμος στη μεγαλύτερη επένδυση ~ ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ

ΑΓΟΡΑ

ΦΑΣΟΗΣ EURONICS ATHENS CAR SERVICE ΕΠΕ Λ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 423  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ KLIOMED ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

ΤΟΠΙΚΑ

Ελληνικό: Αρωγός ο δήμος στη μεγαλύτερη επένδυση

ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Στον δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης θα πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη επένδυση αστικής ανάπλασης στην Ν/Α Ευρώπη. Μια επένδυση που θα αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα όχι μόνο στον δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα.Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης έχει κεντρικό ρόλο στην διαδικασία της νέας ανάπτυξης. Σχεδόν το 90% της έκτασης της επένδυσης βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Επιπλέον η συγκρότηση ενός νέου πόλου με μικτές χρήσεις (εμπόριο, κατοικία, αναψυχή), η δημιουργία του μεγαλύτερου μέχρι σήμερα πάρκου στην Αττική και ενός από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, καθώς και η ανάδειξη με νέες χρήσεις του παράκτιου μετώπου θα οδηγήσουν σε δομικές αλλαγές που θα επηρεάσουν ριζικά τον Δήμο.

Για το λόγο αυτό, εδώ και σχεδόν 12 μήνες, ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης έχει επεξεργαστεί και καταθέσει συγκεκριμένες και λεπτομερείς θέσεις και προτάσεις για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη διαχείριση των περιοχών της επένδυσης που εντάσσονται στο Δήμο, τα πολεοδομικά ζητήματα, τα θέματα της μετεγκατάστασης δραστηριοτήτων, το ζήτημα των κοινόχρηστων χώρων και το κρίσιμο ζήτημα του “Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης, και προσωπικά ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος, έκανε σαφές σε όλους τους αρμόδιους φορείς ότι δεν υπάρχει ένα “ξεχωριστό ακίνητο” και όμοροι της επένδυσης δήμοι, όπου θα πραγματοποιηθεί μία επένδυση. Υπάρχουν τρεις “Δήμοι” (Ελληνικό – Αργυρούπολη, Άλιμος, Γλυφάδα) που μέσα στα διοικητικά τους όρια θα υλοποιηθεί η “Επένδυση” του Ελληνικού.

Εκτός από τις ζώνες ανάπτυξης που προβλέπονται (μαρίνα, ξενοδοχεία, καζίνο, mall, κ.τ.λ) προβλέπονται και κατοικίες που θα φιλοξενήσουν 27.000 χιλιάδες περίπου νέους κατοίκους. Καθώς χωροταξικά και διοικητικά το 90% ανήκει στον δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, το 4% στον Άλιμο και το 6% στην Γλυφάδα (βλέπε Χάρτη), οι νέοι αυτοί κάτοικοι θα καταστούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία δημότες του δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δημοτών της πόλης.

Στο νόμο 4422/16 που κύρωσε τη σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Επενδυτή για την υλοποίηση της Επένδυσης, προβλέπεται η ίδρυση ενός Φορέα που επιφορτίζεται με την διαχείριση και λειτουργία όλων των κοινοχρήστων χώρων, υποδομών, έργον και εξοπλισμό εντός του ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς και μη περιοριστικός της διοίκησης λειτουργιών της συνήθους τακτικής και έκτακτης συντήρησης αυτό, και κάθε άλλης σχετικής υπηρεσίας)….

Οι οικονομικοί πόροι του συγκεκριμένου φορέα σύμφωνα πάντα με την σύμβαση θα προέρχονται από “….την αποκλειστική είσπραξη και διαχείριση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και ανάλογων χρεώσεων…”, ενώ  “Το Ελληνικό δημόσιο αναλαμβάνει ότι ο διαχειριστής του Πάρκου (Φορέας) και των Ελεύθερων χώρων (πλατείες, πεζοδρόμια, δρόμους κτλ) θα έχει επαρκείς πόρους και χρηματοδότηση (μεταξύ των άλλων και από πηγές παρόμοιες με αυτές άλλων δήμων εντός της Επικράτειας της Ελληνικής Δημοκρατίας)”.

Η γενικόλογη διατύπωση της παραπάνω Σύμβασης και η ασάφεια στην περιγραφή του «Φορέα» άνοιγαν διάπλατα το δρόμο για τη δημιουργία ενός οργανισμού που στην ουσία θα λειτουργούσε ως «ιδιωτικός δήμος».

Ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος διέβλεψε έγκαιρα το μεγάλο κίνδυνο η Τοπική Αυτοδιοίκηση να απωλέσει τον κυρίαρχο ρόλο της στη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων και να απογυμνωθεί από τις αρμοδιότητες που της δίνει το Σύνταγμα. Αντιλήφθηκε γρήγορα ότι μέσα από την εξυπηρέτηση των αναγκών μιας συγκεκριμένης περίπτωσης, άνοιγε ο δρόμος για τη δημιουργία «Μορφωμάτων» στην Ελληνική Επικράτεια που θα αποψίλωναν κι εντέλει θα διέλυαν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Έτσι, κατέθεσε σε όλους τους αρμόδιους φορείς, πλήρως στοιχειοθετημένη πρόταση για την δημιουργία, τις αρμοδιότητες και τα έσοδα του “Φορέα”, προστατεύοντας πρωτίστως τα συμφέροντα του Δήμου του και ταυτόχρονα διασφαλίζοντας τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με αυτά τα δεδομένα και τους κινδύνους, ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, κατάφερε και πέτυχε τα εξής:

Πόροι και έσοδα του Φορέα θα συνιστούν:

α) Η επαρκής χρηματοδότηση από το Υπουργείο Οικονομικών για την υλοποίηση του σκοπού του,
β) Κάθε άλλο έσοδο από την πραγματική παροχή υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση του σκοπού του,
γ) Χρηματοδοτήσεις, δωρεές, εισφορές, χορηγίες, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα και κάθε άλλο έσοδο από κρατική ή ιδιωτική πηγή, ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς,
δ) Υπαγωγή και χρηματοδότηση του Φορέα σε προγράμματα ενισχύσεων που προβλέπονται για επενδύσεις σε σχετικές υποδομές και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας ή/και φυσικών πόρων
ε) Ποσά προερχόμενα από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττουν οι ΟΤΑ α΄ βαθμού, στην περιφέρεια των οποίων κείται το ακίνητο, τα οποία αντιστοιχούν σε ανταπόδοση υπηρεσιών του Φορέα προς τον δημότη.

Τι είναι τα ανταποδοτικά τέλη:
• Τα τέλη αποτελούν ουσιαστικά τιμολογιακή πολιτική σε παροχή υπηρεσιών και επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον χρήστη. Τέλος, θεωρείται η υποχρεωτική χρηματική εισφορά προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση έναντι ειδικού ανταλλάγματος, το οποίο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη παροχή αγαθού ή υπηρεσίας. Τα στοιχεία που διαφοροποιούν τον φόρο από το τέλος είναι η σχέση ανταλλάγματος και εισφοράς που πρέπει να είναι ανάλογη του οφέλους που απολαμβάνει ο φορολογούμενος, δηλαδή υπάρχει το στοιχείο του ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Τα δημοτικά τέλη επιβάλλονται για:
• Την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού των δρόμων, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων
• Περισυλλογής αποκομιδής και διάθεσης απορριμμάτων
• Φωτισμού
• Αποδοχές του προσωπικού
• Προμήθεια και συντήρηση των μέσων αποκομιδής των απορριμμάτων
• Δαπάνη που έχει σχέση με την λειτουργία και την εν γένει βελτίωση της υπηρεσίας αυτής
• Καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
• Τέλη καθαριότητας και φωτισμού
• Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων
• Τέλη στάθμευσης
• Τέλος επί των αδειών οικοδομής
• Τέλη κοιμητηρίων

Τι είναι ο Δημοτικός Φόρος:
• Φόρος: είναι η αναγκαστική χρηματική παροχή που καταβάλλουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στο κράτος, χωρίς άμεση και ειδική αντιπαροχή, με σκοπό την κάλυψη δημοσίων δαπανών. Στην γενικότερη αυτή έννοια του φόρου, περιλαμβάνεται και η έννοια του Δημοτικού Φόρου, ο οποίος προσδιορίζεται ως η αναγκαστική χρηματική εισφορά των δημοτών προς τους ΟΤΑ. Τα βασικά στοιχεία του φόρου είναι η χρηματική καταβολή, ο υποχρεωτικός της χαρακτήρας και η μη παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Κυριότεροι Δημοτικοί Φόροι:
1. Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) του άρθρου 24 του ν. 2130/1993,
2. Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων, των άρθρων 1 του ν. 339/76 σε συνδυασμό και 6 του ν. 1080/1980, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, του άρθρου 20 του ν. 2539/97.
4. Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων του άρθρου 10 του ν. 1080/1980
5. Τέλη διαφήμισης, άρθρα 15-18 ΒΔ 24/9-20/10/1958, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
6. Τέλος εκμετάλλευσης λατομείων, άρθρο 19 ν. 1428/1984 και άρθρο 26 παρ. 15 ν. 1828/1989, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
7. Πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και του ΝΔ 805/71
8. Επί των ακαθαρίστων εσόδων των ΕΚΑΖ (καζίνο) και των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός αυτών επιβάλλονται τέλη υπέρ των Δήμων, μέσα στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκονται οι ΕΚΑΖ, σε ποσοστό 2%.

Τι πέτυχε ο Δήμος Ελληνικου- Αργυρούπολης:

Οι υπόλοιποι δημοτικοί φόροι δεν θίγονται και θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται στο ταμείο των δήμων. Αποσοβήθηκε, δηλαδή, η αρχική πρόθεση να αποδοθούν οι φόροι στον “Φορέα”, δημιουργώντας ουσιαστικά μία κερδοφόρα Α.Ε, με διορισμένα μέλη τεχνοκράτες, αφαιρώντας σημαντικά έσοδα από τους δήμους. Με απλά λόγια, οι φόροι θα καταλήγουν στο ταμείο του Δήμου και η εκλεγμένη διοίκησή του θα μπορεί να τους διανείμει όπως εκείνη αποφασίζει, σύμφωνα με τη δημοκρατική αρχή και την εκφρασμένη βούληση των δημοτών.

Στελέχωση Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα

Για την στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου του “Φορέα” δόθηκε πραγματική μάχη, καθώς πρόταση των τεχνοκρατών των θεσμών ήταν να δημιουργηθεί ένα 11μελες συμβούλιο και οι όμοροι δήμοι να έχουν εκπροσώπηση με μόνο ένα μέλος από κάθε Δήμο (!!!). Τα υπόλοιπα 8 μέλη θα ήταν τεχνοκράτες, διορισμένα από το κράτος και τους θεσμούς. Επίσης ο Πρόεδρος θα οριζόταν από τον Υπουργό Εσωτερικών & Οικονομικών.

Με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά καταργούσαν με την πρότασή τους, τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την πολιτική λογοδοσία του δημάρχου, καθώς ένα διορισμένο συμβούλιο θα ρύθμιζε την καθημερινότητά των δημοτών, ενώ ο αιρετός δήμαρχος, ο οποίος λογοδοτεί για τις πράξεις του στους δημότες, δεν θα είχε απολύτως καμία αρμοδιότητα μέσα στην επικράτεια του. Αυτό θα σήμαινε την πλήρη διάλυση του Αυτοδιοικητικού Πλαισίου.

Ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος κατάφερε να επιβάλει, μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις, η πλειοψηφία των μελών στο ΔΣ του “Φορέα” να προέρχεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (6 μέλη στα 9), έτσι ώστε οι Αυτοδιοικητικοί να έχουν επαρκή εκπροσώπηση, να πληροφορούνται και να συμμετέχουν άμεσα στη διαμόρφωση της πολιτικής του Φορέα επί των τοπικών υποθέσεων (Άρθρο 8 του Νόμου).

Το σημαντικότερο, όμως, ήταν ότι κατάφερε να ληφθεί υπόψη το εδαφικό κριτήριο και το πληθυσμιακό κριτήριο εντός της έκτασης που θα πραγματοποιηθεί η Επένδυση, δηλαδή εντός των ορίων αρμοδιότητας του Φορέα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη έκταση κείται κατά ποσοστό 90% εντός των ορίων του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, καθώς ότι εντός των πολεοδομικών ζωνών και των ζωνών ανάπτυξης αναμένεται πρόσθετος πληθυσμός περίπου 27.000 κατοίκων, μία ορθολογική κατανομή μελών που θα εκπροσωπούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι 3 μέλη για το Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, 1 μέλος για το Δήμο Αλίμου και 1 μέλος για το Δήμο Γλυφάδας, ενώ ο πρόεδρος του “Φορέα” θα προέρχεται από εκπρόσωπο που θα διορίζουν οι υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών στη βάση υποψηφίων που θα υποδεικνύουν οι τρεις δήμοι.

Συνοψίζοντας, για το σχέδιο νόμου του “Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά,” που θα συζητηθεί στην ολομέλεια της βουλής, ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος εκφράζει την απόλυτη ικανοποίηση του, καθώς ο Νέος “Φορέας” θα έχει Δημόσιο και Αυτοδιοικητικό χαρακτήρα, κάτι που ήταν εξ αρχής βασική θέση της Δημοτικής Αρχής, και για την οποία διαπραγματεύθηκε σθεναρά τους τελευταίους 12 μήνες, κόντρα στα σχέδια τεχνοκρατών και των θεσμών που ήθελαν να δημιουργηθεί ένα “ιδιωτικός δήμος.”
Με το προτεινόμενο σχέδιο ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης, θα έχει κεντρικό ρόλο στην διαδικασία της νέας ανάπτυξης, καθώς το 90% της έκτασης, στην οποία θα πραγματοποιηθεί η “Επένδυση του Ελληνικού”, βρίσκεται εντός των διοικητικών και χωροταξικών ορίων του.

Επίσης, με την προτεινόμενη διάρθρωση του διοικητικού συμβουλίου, (συμμετοχή ΟΤΑ με το ποσοστό που τους αναλογεί διοικητικά, Υπουργείων Οικονομικών & Εσωτερικών και Επενδυτή) διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του “Φορέα Διαχείρισης” και ο νομοθέτης σέβεται τον συνταγματικά κατοχυρωμένο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος παραμένει αναλλοίωτος και ισχυρός, διαψεύδοντας τις “Κασσάνδρες” που μιλούσαν για “κλειστές πόλεις” και “ιδιωτικούς δήμους.”

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Σκουρλέτης, στάθηκε στο πλευρό του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, στον πόλεμο με τους τεχνοκράτες των θεσμών και υιοθέτησε σχεδόν το σύνολο των αιτημάτων του Δήμου σχετικά με την δημιουργία του “Φορέα”.
 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
 μανωλης πετροχειλος


ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΓΕΥΣΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 


ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ


ΣΠΙΤΙ ΚΗΠΟΣ  

JOY > FLOWERS > ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ> ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ > ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ > ΓΑΜΩΝ> ΒΑΠΤΙΣΗΣ EAK > SERVICE: ΕΑΚ > ΈΚΔΟΣΗ > ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ > ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ > ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ > ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ > ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟ ΧΥΤΤΑΣ POT PLANS ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΕΝΤΕΣ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΚΟΡΙΛΛΗΣ > ΧΡΗΣΤΟΣ> ΤΑΣΟΣ > ΔΗΜΗΤΡΗΣ > KORILLIS > COMPUTING > LAPTOP >TAMPLETS > SMART > SMARTPHONE> SERVICE ARIMAR TRAVEL ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ARIMAR TRAVEL ΥΛΙΚΑ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ DECOUPAGE - ΕΙΔΗ HOBBY Η&Β ΜΠΟΤΟΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΛΑΓΟΣ ΠΑΡΚΕΤΑ ΚΟΥΒΑΡΙΣΤΡΑ ΕΙΔΗ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΤΖΑΜΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ MARAS COLLECTIONS ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ ΒΑΠΤΙΣΗΣ CORFU: ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  RENT A CAR  ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ  Laptopgenius > service> smartphone> iphone> samsung> service >Επισκευή > Υπολογιστών > laptop

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

CAR SERVICE ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΓΕΙΑ: ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΙΛΗ 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΟΡΘΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ KLIOMED ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ > ΑΓΓΕΛΙΚΗ > ΖΕΡΝΟΥ > ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ> ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ >
Share:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Translate

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

Προνοιακά επιδόματα: Ποιοι θα δουν πρώτοι τα χρήματα στους λογαριασμούς τους

Την Τετάρτη 20 Μαρτίου καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) τα αναπηρικά, διατροφικά κα...

Η αγορά σας περιμένει να σας εξυπηρέτηση

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊΤΕ ΣΩΣΤΑ & ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ ΕΞΥΠΝΑ  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΠΑΤΣΑΤΖΙΔΙΚΟ ΖΗΚΟΣ : ΔΑΦΝΗ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ, ΑΓΝΑ ΥΛΙΚΑ, Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΣΑΣ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 2 ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ klinostrom

Ετικέτες

Α

Flag Counter

Blog Archive